Mój Żnin i Moja Gwara

kącik internetowy Mirosława Kaźmiyrza Binkowskiego

Menu strony

Treść strony

O propagowaniu gwary

Jako twórca słownika gwary pałuckiej i autor pisanych w gwarze utworów literackich, zacząłem pełnić rolę, jak to ładnie określono w jednym z artykułów prasowych, koryfeusza gwary pałuckiej.  Wykorzystując swą pasję, wiedzę i doświadczenie w zakresie gwary, zająłem się, bowiem propagowaniem wiedzy o gwarze i samej gwary pałuckiej, poprzez wykłady, warsztaty, konkursy i spotkania z mieszkańcami Pałuk, w tym przede wszystkim z młodzieżą szkolną. Do wieloletniej już tradycji należy moja współpraca z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Barcin, która z inicjatywy dyrektora tej placówki - pani Grażyny Szafraniak, organizuje coroczne, początkowo gminne, a od kilku lat powiatowe, konkursy gwary pałuckiej pod nazwą "Ocalić od zapomnienia - gwara pałucka".

-

Nieskromnie myślę, że to moja gwarowa twórczość zapoczątkowała zainteresowanie gwarą pałucką wśród mieszkańców Pałuk. Przypomniała im ją i na nowo ożywiła. To chyba pod moim wpływem pod koniec lat 90. ubiegłego wieku swe dowcipne gwarowe felietony zaczął pisać i pubikował je przez kilka lat na łamach Tygodnika Pałuki  niezapomniany gawędziarz i miłośnik miejscowej gwary, śp. Leszek Gołębiewski z Gąsawy. Sądzę też, że słynni, już teraz nie tylko w Żninie, Antek i Szczepon Kapały nie zaprzeczą, że mam swój udział w ich, entuzjastycznie przez Pałuczan przyjmowanych, poczynaniach kabaretowych.

-

Śmiało można powiedzieć, że gwara pałucka przeżywa w ostatnich latach swój renesans. Co prawda już nie jako codzienny język mieszkańców Pałuk, ale jako ważny regionalny relikt, warty zachowania ze względu na historię i tradycję. Jej główną siłą jest to, że budzi uśmiech i bawi, a u starszych Pałuczan wywołuje nostalgię i sentyment.

Zaproszenie do współpracy w propagowaniu gwary pałuckiej

Gorąco zachęcam dyrektorów szkół, nauczycieli, bibliotekarzy i innych przedstawicieli placówek kultury i oświaty pozaszkolnej z regionu Pałuk do podejmowania działań w zakresie propagowania gwary pałuckiej i upowszechniania jej znajomości. Nie pozwólmy, aby ten wartościowy relikt naszej regionalnej historii i kultury uległ zapomnieniu. Zainteresowanym szkołom każdego szczebla oferuję odpłatne przeprowadzenie lekcji i warsztatów o gwarze pałuckiej, a bibliotekom, placówkom kultury i Uniwersytetom Trzeciego Wieku, działającym na terenie Pałuk, proponuję moje  dwa scenariusze wykładów dla dorosłych: "Gwara pałucka - na nowo odkrywany język naszych przodków" oraz "O gwarze pałuckiej z uśmiechem". Zainteresowanych proszę o kontakt za pomocą formularza, który znajduje się w zakładce Kontakt.

Ścieżka nawigacji

Licencja na treści strony

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported

Stopka strony

Mój Żnin i Moja Gwara - kącik internetowy Mirosława Kaźmiyrza Binkowskiego; Żnin, Pałuki, gwara pałucka, słownik gwary pałuckiej, książki gwarą, wiersze gwarą, dawny Żnin, historia Żnina, kultura ludowa Pałuk, Żnin

przewiń stronę na początek